FAQ problemy pytania LNK WIFI Rain Bird

Połączenie Wi-Fi

Czy mój telefon może uzyskać dostęp do sterownika, jeśli moja sieć bezprzewodowa nie jest połączona z Internetem?

Jeżeli sterownik i urządzenie mobilne znajdują się w obrębie tej samej sieci bezprzewodowej, do uzyskania dostępu do sterownika przy użyciu aplikacji mobilnej, połączenie z Internetem nie jest wymagane. Jednakże istnieją pewne funkcje, wymagające takiego połączenia, np. automatyczne dostosowanie sezonowe czy powiadomienia z serwera Rain Bird.

Dlaczego moduł LNK Wi-Fi ciągle rozłącza się z mojej sieci Wi-Fi?

Najprawdopodobniej sterownik znajduje się zbyt daleko od Twojego routera, przez co sygnał jest za słaby. Można to najprościej sprawdzić otwierając aplikację mobilną Rain Bird, gdy ma połączenie, a następnie wybrać sterownik z listy dostępnych sterowników.
W menu należy rozszerzyć podgląd sterownika i wybrać zakładkę z ikoną pokazującą sygnał Wi-Fi. Jeśli wskaźnik mocy sygnału pokazuje tylko kilka kresek, oznacza to, że sterownik jest na skraju zasięgu Wi-Fi. Jeśli to możliwe, przenieś sterownik bliżej routera Wi-Fi. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na okablowanie lub ustaloną lokalizację, następną najlepszą opcją jest próba przeniesienia routera Wi-Fi bliżej sterownika.
Jeśli sterownik w ogóle nie nawiązuje połączenia z Twoim routerem, przestaw moduł LNK Wi-Fi w tryb AP i połącz swoje urządzenie mobilne bezpośrednio z nadawanym sygnałem punktu dostępowego (Nazwa Sieci: „RainBirdXXXXXX”, gdzie XXXXXX to ostatnich 6 cyfr numeru seryjnego modułu LNK Wi-Fi, znajdującego się z tyłu urządzenia).

Mam sterownik poza domem i nie udaje mi się nawiązać połączenia z moim modułem Rain Bird LNK Wi-Fi. Moja sieć Wi-Fi łączy się z moim telefonem. Co mogę zrobić?

Niektóre domy, zwłaszcza ceglane, emitują na zewnątrz bardzo słaby sygnał Wi-Fi. Spróbuj postawić router i sterownik bliżej siebie lub użyj wzmacniacza sygnału bezprzewodowego.

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu lub znaleźć sterownika, gdy nie znajduję się w mojej lokalnej sieci bezprzewodowej w domu?

Przyczyn może być kilka:
1. Moduł LNK Wi-Fi nie jest prawidłowo skonfigurowany z siecią domową lub
2. Moduł LNK Wi-Fi nie może nawiązać połączenia z serwerem Rain Bird lub
3. Występuje brak zgodności hasła w aplikacji i sterowniku.

Co mogę zrobić jeśli nie mam dostępu do sieci bezprzewodowej 2,4 GHz?

Standardowy router pracuje w zakresie częstotliwości 2,4 GHz, jeśli pracuje również w paśmie 5 GHz, to będzie to widoczne w sufiksie nazwy sieci WiFi (SSID). W przypadku braku dostępnej sieci o częstotliwości 2,4 GHz zmień ręcznie ustawienie pasma w swoim routerze lub poprosić o poradę specjalistę IT.

Siła sygnału mojego Wi-Fi jest duża, wybrałem moją sieć z listy i wprowadziłem prawidłowe hasło, ale i tak nie mogę nawiązać połączenia?

Upewnij się, że hasło zostało wprowadzone prawidłowo, z użyciem wielkich i małych liter. Istnieje przełącznik, umożliwiający podgląd i weryfikację wprowadzonego hasła.

Podczas Konfigurowania Wi-Fi otrzymuję komunikat: „Połącz się z punktem dostępu (AP) sterownika”.

Urządzenie mobilne nie ma już połączenia z siecią Rain Bird. Wróć do ustawień WiFi urządzenia mobilnego i ponownie nawiąż połączenie z siecią Rain Bird. Następnie przejdź do aplikacji Rain Bird i zweryfikuj nazwę sieci oraz hasło, a następnie kliknij „Dalej”.

Jaki jest zasięg modułu bezprzewodowego LNK Wi-Fi?

Poniższa tabela pokazuje typowy oczekiwany zasięg operacyjny, zależny od wybranego trybu połączenia:

Tryb

W budynku (metry)

802.11b

30

802.11g

38

802.11n

70

**Na zasięg sygnału WiFi mogą wpływać występujące na jego ścieżce materiały, zwłaszcza te o wysokiej gęstości.

Co mogę zrobić, jeśli nie wykrywam sieci bezprzewodowej modułu LNK Wi-Fi?

Po pierwsze upewnij się, że jesteś w zasięgu samego sterownika. Jeśli stoisz zaraz obok sterownika, a mimo tego nie wykrywasz sieci bezprzewodowej modułu LNK Wi-Fi, upewnij się, że dioda statusu modułu LNK Wi-Fi miga na przemian na czerwono i zielono. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk na module LNK Wi-Fi przez jedną sekundę.
Kiedy już dioda na module będzie migać na przemian na czerwono i zielono, ponownie wyszukaj sieć. Jeśli to nie pomoże, wyłącz i uruchom ponownie Wi-Fi na swoim urządzeniu mobilnym, czasami należy odświeżyć opcję szukania sieci Wi-Fi na smartfonach i tabletach, by działała należycie.

Powiadomienia

Co oznaczają dane powiadomienia?

Reset modułu Wi-Fi – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik straci zasilanie albo zresetuje się moduł Wi-Fi.
Błąd daty/godziny – jeśli data lub godzina sterownika będą wydawały się niepoprawne, zostanie wysłane powiadomienie.
Wykryto zwarcie cewki – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik ma możliwość wykrycia zwarcia cewki w podłączonym zaworze.
Nastąpiło rozłączenie Wi-Fi w sterowniku – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli poprawnie podłączony do routera Wi-Fi sterownik zostanie rozłączony. Powiadomienie wskaże też czy sygnał Wi-Fi jest mocny, czy słaby. Jeśli moc sygnału jest słaba, może to sugerować, że sterownik znajduje się na skraju zasięgu domowego routera.
Dostęp do systemu w punkcie dostępu przez wciśnięcie przycisku na miejscu – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli ktoś uzyska dostęp do modułu Wi-Fi w trybie AP/Hotspot na miejscu, przy sterowniku.
Uruchomiono opóźnienie nawadniania – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli którykolwiek z użytkowników uruchomi funkcję opóźnienia nawadniania. W powiadomieniu podana zostanie informacja o tym przez ile dni system nie będzie nawadniać zanim powróci do regularnego harmonogramu.
Zastosowano automatyczną korektę sezonową – zostanie wysłane powiadomienie, jeśli sterownik otrzyma aktualizację uwzględniającą poprawkę sezonową z serwerów Rain Bird, w oparciu o zmiany pogody w rejonie ustawionego kodu pocztowego.
Ostrzeżenie przed mrozem – Zostanie wysłane powiadomienie, jeśli z serwera przyjdzie informacja o najniższej temperaturze danego dnia poniżej 2°C.
Zakończono wyznaczone nawadnianie – po ukończeniu nawadniania, zostanie wysłane powiadomienie. W powiadomieniu podany zostanie czas trwania nawadniania oraz data i godzina zakończenia.

Jak mogę uruchomić powiadomienia?

Aby uruchomić powiadomienia, przejdź do ustawień aplikacji mobilnej Rain Bird (ikonka koła zębatego w lewym górnym rogu). W menu ustawień aplikacji uruchom ,,Powiadomienia globalne’’. Następne przejdź do zakładki sterownika. Po podłączeniu wybierz ,,Ustawienia’’ na pasku narzędzi znajdującym się u dołu. Rozszerz menu ,,Wyboru powiadomień’’ i uruchom te powiadomienia, które interesują Cię w przypadku danego sterownika.

Pytania dotyczące instalacji i konfiguracji

Z jakimi urządzeniami mobilnymi współpracuje moduł LNK Wi-Fi?

Apple iOS wersja 8 lub nowsza, Android wersja 4.4 (KitKat) lub nowsza.

Z jakimi sieciami bezprzewodowymi współpracuje moduł LNK Wi-Fi?

2,4 GHz kanały 802.11b/g/n. Niekompatybilne z 5 GHz.

Jak zainstalować i skonfigurować moduł LNK Wi-Fi i aplikację mobilną?

1. Umieść moduł LNK Wi-Fi w porcie na akcesoria w kompatybilnym modelu sterownika.
2. Sprawdź czy dioda modułu LNK Wi-Fi miga na przemian na czerwono i zielono. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk na module Wi-Fi przez 1 sekundę.
3. Uruchom aplikację Rain Bird i naciśnij przycisk ,,dodaj sterownik’’. Postępuj wg instrukcji na ekranie i ustaw połączenie Wi-Fi ze sterownikiem Rain Bird.
4. Przetestuj sterownik uruchomiając nawadnianie bezpośrednio za jego pomocą i przez aplikację Rain Bird.
Po bardziej szczegółowe instrukcje zajrzyj do filmików i instrukcji znajdujących się u góry strony ,,wsparcia’’.

Czy do korzystania z produktu potrzebne jest Wi-Fi?

Czy muszę mieć sieć Wi-Fi w domu/firmie by móc korzystać z modułu LNK Wi-Fi?

By korzystać z modułu LNK Wi-Fi Rain Bird, nie potrzebujesz sieci Wi-Fi w domu czy w pracy. Pamiętaj jednak, że bez dostępu do Wi-Fi nie będziesz mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji, takich jak powiadomienia, dane pogodowe, czy codzienne automatyczne korekty sezonowe. Będziesz mieć jedynie możliwość nawiązywania połączenia ze sterownikiem, by wprowadzać poprawki do harmonogramu, zmieniać ustawienia sterownika i ręcznie sterować systemem za pomocą aplikacji mobilnej Rain Bird w trybie Hotspot.

Czym jest tryb Hotspot?

Tryb Hotspot to prosty tryb zdalnego dostępu do sterownika za pomocą aplikacji mobilnej Rain Bird. Aby korzystać z produktu w trybie Hotspot, bez konieczności konfigurowania modułu LNK Wi-Fi do pracy w sieci lokalnej Wi-Fi, wykonaj następujące kroki:
1. Naciśnij przycisk na module LNK Wi-Fi i zobacz czy dioda miga na zmianę na czerwono i zielono.
2. Otwórz menu połączenia Wi-Fi na swoim urządzeniu mobilnym i połącz się z siecią Rain Bird.
3. Otwórz aplikację mobilną Rain Bird i połącz się ze swoim sterownikiem. Jeśli sterownik nie został jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, przejdź do tematu FAQ „Szybkie uruchomienie” albo do instrukcji szybkiego uruchomienia załączonej do produktu.

Pogoda

Aktualnie pokazywana pogoda jest niezgodna ze stanem faktycznym. Dlaczego?

Pogoda w aplikacji określana jest przy pomocy kodu pocztowego podanego dla danego sterownika. Jeśli podany kod pocztowy jest niepoprawny lub też sterownik znajduje się pod innym kodem pocztowym niż ten, który podano, pokazany stan pogody może nie odpowiadać oczekiwaniom. Możesz sprawdzić jaki kod pocztowy przypisano do danego sterownika, naciskając na kartę sterownika > Ustawienia w prawym dolnym rogu > Dane Sterownika.

Wyświetla mi się, że dane pogodowe są „niedostępne”. Czy to oznacza, że mój sterownik nie działa albo nie jest podłączony?

Sterownik pobiera dane o pogodzie z serwera, na podstawie przypisanego kodu pocztowego. Robi to regularnie, ale mogło się to nie udać, jeśli w zakładce „pogoda” otrzymujesz informację „Niedostępne”. Jeśli sterownik podłączony jest do sieci Wi-Fi o mocnym sygnale, a sieć Wi-Fi podłączona jest do Internetu, informacje o pogodzie powinny stać się dostępne w ciągu 24-28 godzin.
** Dostawcy, którzy zapewniają internet drogą satelitarną, mogą uniemożliwiać pobieranie danych pogodowych do sterownika.

Bezpieczeństwo

Czym jest "Hasło Sterownika” i do czego służy?

Hasło sterownika można zmienić w dowolnym momencie, przy połączeniu w trybie Hotspot. Hasło Sterownika to dodatkowe zabezpieczenie przy nawią-zywaniu połączenia ze sterownikiem przez aplikację Rain Bird. Bezpieczeństwo dotyczy dostępu do sterownika z własnego urządzenia, jak i z innych urządzeń, jeśli dostęp do sterownika został przez Ciebie udostępniony innym osobom, np. projektantom ogrodów lub wykonawcom systemów nawadniania.

Instalacja

Czy mogę zainstalować ten produkt samemu, czy potrzebuję pomocy profesjonalisty?

Zarówno użytkownicy domowi jak i biznesowi mogą zainstalować to urządzenie bez wsparcia z zewnątrz. Jeśli jednak czujesz, że potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Rain Bird.

Czy łatwo instaluje się moduł LNK Wi-Fi?

Aplikacja mobilna Rain Bird jest intuicyjna i umożliwia instalację modułu Rain Bird LNK Wi-Fi w oparciu o działania w menu. Jeśli napotkasz jakieś problemy podczas instalacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Rain Bird.

Jaką nazwę ma sieć Rain Bird widoczna z mojego urządzenia?

Sieć RainbirdXXXXXX to wewnętrzny punkt dostępu Wi-Fi (Hotspot) modułu LNK Wi-Fi. Ta metoda połączenia może być wykorzystywana za równo przy instalacji wstępnej, jak i przy zdalnym dostępie do sterownika. Ta metoda umożliwia prosty zdalny dostęp pozwalający na sterowanie systemem i wprowadzanie zmian w harmonogramie systemu, ale nie pozwala na korzystanie z funkcji takich jak powiadomienia, dane pogodowe czy codzienne automatyczne korekty sezonowe.

Co oznaczają różne sekwencje świetlne diod na module LNK Wi-Fi?

Sekwencja: Długie światło czerwone, a następnie 3 szybkie mignięcia światła zielonego.
Znaczenie: Moduł uruchamia się i udało mu się uwierzytelnić sterownik Rain Bird.
Sekwencja: Dioda miga na zmianę na czerwono i zielono.
Znaczenie: Moduł jest włączony i przesyła sygnał punktu dostępowego Wi-Fi (Hotspot.)
Sekwencja: Dioda miga na czerwono.
Znaczenie: Moduł jest włączony, ale nie jest połączony z lokalną siecią WiFi.
Sekwencja: Światło czerwone, po którym następuje 5 szybkich mignięć zielonego.
Znaczenie: Moduł z powodzeniem nawiązał połączenie z lokalną siecią Wi-Fi.
Sekwencja: Dioda miga na zielono.
Znaczenie: Moduł jest włączony i jest połączony z lokalną siecią Wi-Fi.

Powiadomienia o błędach

Sterownik jest zajęty

Jeśli otrzymasz taki komunikat podczas próby połączenia ze sterownikiem, oznacza to, że inne urządzenie mobilne obecnie uzyskuje dostęp. Tylko jedno urządzenie mobilne może połączyć się zdalnie ze sterownikiem jednocześnie.

Przekroczenie limitu czasu połączenia

Nastąpiło przekroczenie limitu czasu nawiązywania połączenia ze sterownikiem. Nastąpiła próba połączenia ze sterownikiem, ale nie uzyskano odpowiedzi w oczekiwanym czasie. Spróbuj jeszcze raz – w większości wypadków ten błąd wynika z przeciążenia sieci.

Niedopasowany sterownik

Ten błąd wyświetli się, jeśli Moduł LNK Wi-Fi zostanie przeniesiony z jednego modelu sterownika (np. ESP-ME) do innego (np. ESP-TM2), a Ty będziesz próbować nawiązać połączenie ze sterownikiem za pomocą karty ustawień poprzedniego sterownika (połączonej z poprzednim modelem) za pomocą aplikacji mobilnej.
Jeśli przeniesiesz moduł LNK Wi-Fi do nowego typu sterownika, musisz skasować kartę sterownika połączoną ze starym sterownikiem i ponownie przejść proces konfiguracji, by powiązać Moduł LNK Wi-Fi z nowym modelem sterownika.

Blokada

Zaszyfrowane hasło aplikacji mobilnej Rain Bird jest niezgodne z zaszyfrowanym hasłem modułu LNK Wi-Fi, a użytkownik próbował połączyć się za pomocą złego hasła ponad 3 razy. Wywołuje to blokadę sterownika, uniemożliwiającą zdalny dostęp przez 15 minut.

Kompatybilność z routerem

Z jakimi routerami kompatybilny jest moduł LNK Wi-Fi?

Moduł LNK Wi-Fi jest kompatybilny tylko z routerami sieciowymi 2,4 GHz. Ten produkt nie jest kompatybilny z routerami sieciowymi 5 GHz.

Skąd mam wiedzieć czy sieć, z którą próbuję skonfigurować moduł LNK Wi-Fi, jest siecią 2,4 GHz?

Przy wyborze dostępnych sieci podczas konfigurowania sterownika w aplikacji mobilnej Rain Bird, wyświetlą się jedynie te sieci w zasięgu sterownika, które nadają w paśmie 2,4 GHz.

Zmiana dostawcy usług internetowych

Co się stanie jeśli zmienię dostawcę usług internetowych?

Zmiana dostawcy usług internetowych nie powinna wpłynąć na możliwość zarządzania sterownikiem w Twojej lokalnej sieci Wi-Fi jak i poza nią, o ile nie zmieniły się ustawienia Twojego routera.
**Aktualnie nie dotyczy to dostawców Internetu satelitarnego. Jeśli zdecydujesz się na Internet satelitarny, możesz stracić dostęp do sterownika będąc poza swoja siecią domową Wi-Fi.

Czy mój moduł LNK Wi-Fi będzie musiał kiedyś z jakiegoś powodu zostać przeprogramowany?

Zmiana routera lub dostawcy Internetu może wiązać się z koniecznością ponownego skonfigurowania modułu LNK Wi-Fi. (Patrz „Wymiana routera” lub „Zmiana dostawcy usług internetowych”).

Jak mogę zaktualizować nazwę sieci Wi-Fi oraz jej hasło, po wymianie routera?

Twoja aplikacja i moduł LNK Wi-Fi muszą być połączone w trybie Hotspot. (Sprawdź FAQ Hotspot Mode).
Naciśnij na kartę sterownika, następnie na ikonkę ustawień w prawym dolnym rogu. Naciśnij na ustawienia sieci. Tutaj można zresetować nazwę Wi-Fi (SSID) oraz hasło. Pamiętaj, żeby po wszystkim nacisnąć „Gotowe”.

Pytania odnośnie produktu

Do czego służy ten produkt?

Produkt stanowi bezprzewodową alternatywę dla zarządzania sterownikiem nawadniania i funkcjami nawadniania, na urządzeniu mobilnym, przy pomocy własnej sieci Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem, wszelkie działania, które normalnie trzeba byłoby wykonać na miejscu, przy kontrolerze, można wykonać przy użyciu aplikacji mobilnej Rain Bird.
Niektóre funkcje i możliwości mogą być aktualnie niedostępne w aplikacji mobilnej. Niektóre funkcje i możliwości mogą być niedostępne, jeśli moduł LNK Wi-Fi nie zostanie skonfigurowany z Twoją siecią domową Wi-Fi.

Czy produkt ma wbudowany jakiś harmonogram zapasowy?

Wszystkie sterowniki Rain Bird mają trwałą pamięć wewnętrzną. Harmonogram sterownika, niezależnie od tego czy zapisany bezpośrednio w sterowniku, czy przez aplikację mobilną Rain Bird, przechowywany jest w pamięci trwałej sterownika, co zapewnia ochronę danych w przypadku nagłej utraty zasilania lub niespodziewanego zresetowania się urządzenia.

Ile stref mogę podłączyć i kontrolować przy pomocy aplikacji mobilnej Rain Bird na urządzenia mobilne Android i Apple?

Aplikacja mobilna Rain Bird jest zdolna do kierowania i monitorowania wszystkimi strefami aktualnie dostępnymi dla Twojego sterownika. Aplikacja mobilna Rain Bird może zarządzać wieloma sterownikami w różnych lokalizacjach, za pomocą jednej aplikacji.
ESP-TM2: Obsługuje maksymalnie 12 stref, zależnie od modelu
ESP-Me: Obsługuje maksymalnie 22 strefy.

Czy ten produkt wspiera kombinację nawadniania trawnika, nawadniania kroplowego, stref ogrodów warzywnych itp. ?

Tak, produkt wspiera dowolne połączenia stref, skonfigurowane do konkretnych zastosowań irygacyjnych. Aktualnie produkt nie jest kompatybilny ze strefami oświetlenia krajobrazu.

Czy mój sterownik może korzystać z czujnika deszczu?

Tak. Wszystkie sterowniki mają terminale przystosowane do czujnika deszczu. Usuń z terminala ,,SENS’’ żółty przewód (zworka). Podłącz oba przewody czujnika deszczu do terminala czujnika deszczu, tak jak w instrukcjach producenta czujnika.

Dlaczego mój sterownik uruchomił nawadnianie po dużej ulewie, chociaż mam podłączony czujnik deszczu?

Twój czujnik może nie działać z następujących powodów:
1. Twój czujnik deszczu może znajdować się w miejscu, w którym nie jest wystawiony na deszcz i/lub
2. Upewnij się, że czujnik deszczu jest w trybie aktywnym (a nie pominięcia) w aplikacji mobilnej Rain Bird.

Jak to możliwe, że moja Aplikacja i mój sterownik są ze sobą niezsynchronizowane?

Za każdym razem gdy urządzenie mobilne komunikuje się ze sterownikiem Rain Bird, aplikacja mobilna wysyła zapytanie do sterownika o najbardziej aktualne ustawienia i wyświetla je w aplikacji mobilnej. Kiedy zamykasz aplikację naciskając „Gotowe”, wszelkie zmiany wprowadzone wewnątrz aplikacji zapisywane są w sterowniku. Jeśli wprowadzasz zmiany bezpośrednio w sterowniku podczas gdy aplikacja mobilna jest załączona, zmiany w sterowniku zostaną wyświetlone dopiero przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Czy mogę połączyć się ze sterownikiem WiFi Rain Bird przy pomocy kabla Ethernet?

Sterownik może połączyć się z siecią lokalną LAN jedynie przez Wi-Fi.

Czy mogę uzyskać dostęp do mojego sterownika przy pomocy komputera stacjonarnego?

Nie. Aktualnie sterowniki przystosowane do modułu LNK Wi-Fi Rain Bird mogą być operowane jedynie przez panel przedni sterownika lub przez aplikację mobilną Rain Bird na urządzenia iOS i Android.

Czy mój sterownik jest kompatybilny z innymi urządzeniami automatyki domowej?

To urządzenie aktualnie nie jest kompatybilne z żadnym urządzeniem automatyki domowej.

Programowanie

Jak działa automatyczna korekta sezonowa?

Automatyczna korekta sezonowa pobiera z serwera Rain Bird informacje o lokalnych warunkach pogodowych, w oparciu o wprowadzony uprzednio kod pocztowy. Serwer Rain Bird oblicza dzienny współczynnik Ewapotranspiracji (ET) dla danego kodu pocztowego i przekłada to na odpowiednie korekty sezonowe czasów nawadniania. Wartości korekt sezonowych wysyłane są do każdego sterownika pod danym kodem pocztowym. Odbywa się to codziennie, by czasy nawadniania były odpowiednio skracane lub wydłużane, z uwzględnieniem lokalnych warunków pogodowych. Korzystając z tej funkcji należy pamiętać, żeby harmonogram bazował na najgorętszy/najsuchszych okresach roku.

Czy muszę skorzystać z aplikacji Rain Bird by zaprogramować sterownik?

Jeśli nie masz pod ręką urządzenia mobilnego albo po prostu masz brudne ręce i nie chcesz zabrudzić urządzenia, zawsze możesz zaprogramować sterownik przy pomocy panelu przedniego licznika.

Dlaczego mój sterownik przebiega przez wszystkie moje strefy, zatrzymuje się i zaczyna od początku?

Twój sterownik przechodzi przez cały proces jeszcze raz, ponieważ masz zaprogramowane kolejne czasy rozpoczęcia nawadniania, w bardzo małym odstępie od poprzednich. Sprawdź jeszcze raz swój harmonogram nawadniania. Jeśli np. czas trwania nawadniania jest dłuższy niż odstęp pomiędzy dwoma czasami rozpoczęcia nawadniania, program może rozpocząć się od razu po zakończeniu poprzedniego.

Dlaczego mój sterownik nie uruchamia nawadniania w wyznaczonym przeze mnie czasie?

Przykład: Ustawiam po 10 minut na sekcję, ale nawadnianie trwa tylko po 5 minut dla każdej ze stref.
Może to wynikać ze zmian wprowadzonych przez opcję korekty sezonowej. Sprawdź ustawienie w aplikacji mobilnej Rain Bird albo w sterowniku. Jeśli korekta sezonowa ustawiona jest na -50%, to jeśli czas nawadniania ustawiony jest na 10 minut, nawadnianie będzie trwało tylko 5 minut na strefę.

Dlaczego mój sterownik nadal pracuje, chociaż został przeze mnie wyłączony?

Jeśli Twój sterownik jest wyłączony, a woda pomimo to leci, może to być problem związany z jednym lub większą ilością zaworów. W takim przypadku należy przeczyścić albo wymienić zawór, ewentualnie zadzwonić do wykwalifikowanego instalatora.

Chcę usunąć sterownik z aplikacji. Kiedy klikam na ikonkę ,,Usuń (kosz)’’, karta sterownika nie zostaje usunięta. Jak mogę to naprawić?

Upewnij się czy urządzenie mobilne nie jest połączone do innego sterownika Rain Bird w trybie hotspot. Jeśli tak, rozłącz się i spróbuj usunąć tamten sterownik. To powinno rozwiązać problem.

Jak mogę skonfigurować sterownik przy pomocy aplikacji mobilnej Rain Bird?

Po dodaniu sterownika do aplikacji mobilnej Rain Bird, na ekranie głównym aplikacji pojawi się „Karta Sterownika”. Naciśnij na zdjęcie modelu sterownika na karcie, by uzyskać do niego dostęp. Naciśnij ikonkę “ołówka” na istniejącej karcie programowej sterownika, by edytować istniejące programy nawadniania. Naciśnij ikonkę „+/- PGM” w lewym dolnym rogu ekranu, by stworzyć nowy program nawadniania.
Więcej informacji znajdziesz w naszych filmiku pokazującym podstawowe funkcje.

Sieci gościnne

Czy mogę korzystać z gościnnej (niezabezpieczonej) sieci Wi-Fi do obsługi produktu?

Możesz korzystać z dowolnych sieci Wi-Fi, gościnnych lub innych, o ile mają połączenie z Internetem i operują na paśmie 2,4 GHz. Moduł LNK Wi-Fi nie połączy się z siecią bezprzewodową 5 GHz.
*Połączenie z Internetem wymagane jest do pobierania aktualizacji firmware’u do modułu LNK Wi-Fi, w celu zapewnienia stabilności produktu.
 *Połączenie z Internetem wymagane jest do uzyskania dostępu do sterownika poza lokalną siecią Wi-Fi.

Wymiana rutera

Czy może kiedyś zaistnieć konieczność ponownego nawiązania połączenia z moim modułem LNK Wi-Fi LNK?

Jeśli zmienisz router lub dostawcę Internetu, może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia z modułem LNK Wi-Fi (Patrz „Wymiana routera” lub „Zmiana dostawcy usług internetowych”).

Prywatne dane

Gdzie zapisywane są dane mojej sieci Wi-Fi?

Twoje dane do logowania w sieci Wi-Fi przechowywane są jedynie w module LNK Wi-Fi, tak by mógł połączyć się z Twoją siecią.
Dane w aplikacji Rain Bird są dla bezpieczeństwa zamaskowane „***”. Jeśli spróbujesz użyć na znaku hasła Wi-Fi przycisku „backspace”, usunięte zostanie całe zamaskowane hasło.

Drago sp. z o.o

Drago Sp. z o.o. | ul. Kartuska 370, Gdańsk 80-125 | Oficjalny dystrybutor Rain Bird w Polsce